Afula Lead a Walk

ההליכות בעפולה מתקיימות כחלק מתכנית מנדל למנהיגות מקומית בעפולה אשר נועדה לפתח מנהיגות מקומית בעלת מחויבות למרחב הציבורי, החברתי והחינוכי בעיר. עמיתי קבוצת מנדל תושבי העיר בעבר ובהווה, יוליכו את ההליכות השונות כחלק מפרויקט סיום לימודיהם בשנתיים האחרונות. העמיתים מגיעים מקהילותיה השונות של העיר ומטרתם להמשיך ולהתפתח ולתרום לפיתוח העיר ומוסדותיה.

Zohar Efron

מארגן העיר city organizer

contact

הליכות ב Afula

Lead a Walk!