Beer-sheva Lead a Walk

בפעם השלישית ברציפות באר שבע
מצטרפת לערים הגדולות בעולם ובארץ, ומקיימת סיורים במסגרת הליכות ג'יין.
!ההליכות הינן אירוע פתוח לכולם וללא תשלום.
בואו לגלות ולחקור את העיר באמצעות הרגליים ולשמוע סיפורים חדשים ומרתקים מנקודות מבט שונות.

Batel yossef

מארגן העיר city organizer

contact

הליכות ב Beer-sheva

Lead a Walk!

הורד.jpg