Jaffa Lead a Walk

את יפו כל אחד יגדיר באופן שונה. המון הגדרות המון תיאורים שיוצרים יפו אחת, שהיא בלתי מוגדרת, היא פשוט יפו שלנו שמכילה את כולנו ואנחנו מכילים אותה.
בואו ללכת, לשמוע ולהשמיע, ללמוד וללמד, ולחשוב על העיר שלנו מחדש. פסטיבל הליכות ג'יין יוצא לדרך זו השנה הראשונה וההתרגשות בשיאה. כולם מוזמנים.

Yuval Shtalrid

מארגן העיר city organizer

contact

הליכות ב Jaffa

Lead a Walk!