Jane's Walk Uitgangspunten

1. Jane’s Walk biedt iedereen de mogelijkheid om op elk moment in het jaar een wandeling door de buurt te organiseren. Het wereldwijde festival weekend vindt jaarlijks plaats in het eerste weekend van mei, rond de verjaardag van Jane Jacobs op 4 mei. Vrijwilligers leiden de wandelingen en de deelname is gratis.

Christien Stoker, March 2, 2016

Jane's Walk Uitgangspunten

  1. Jane’s Walk biedt iedereen de mogelijkheid om op elk moment in het jaar een wandeling door de buurt te organiseren. Het wereldwijde festival weekend vindt jaarlijks plaats in het eerste weekend van mei, rond de verjaardag van Jane Jacobs op 4 mei. Vrijwilligers leiden de wandelingen en de deelname is gratis.

  2. Jane’s Walk is een onafhankelijk initiatief dat zo veel mogelijk verschillende meningen en ideeën wil toevoegen aan discussies over de stad, de wijken en de betrokkenheid van burgers.

  3. Jane’s Walk eert het erfgoed en de ideeën van urbaniste en schrijfster Jane Jacobs. Door mensen aan te moedigen naar buiten te gaan, hun wijken te ontdekken en hun buren te ontmoeten. Jane’s Walk stimuleert het wandelen in een buurt en draagt bij aan de kennis over wonen in de stad.

  4. Jane’s Walk stimuleert een leefomgeving waarin mensen er voor kiezen te voet te gaan. Niet als tijdverdrijf, maar als manier om naar je werk gaan, je boodschappen te doen, de kinderen naar school brengen. Op die manier houd je contact met je buurt, draag je bij aan sociale verbondenheid en het is ook nog eens gezond!

  5. Mensen die een wandeling leiden, leiden ook het gesprek. Ze delen interessante weetjes en vertellen verhalen over hun buurt. Hij of zij moedigt de deelnemers aan mee te praten, hun eigen meningen en verhalen te delen.

  6. Jane’s Walk ondersteunt een betrokken discussie tussen de deelnemers aan Jane's Walk, die heel uiteenlopende meningen kunnen hebben. Hatelijke taal en agressie worden niet getolereerd. We stimuleren de uitwisseling van ideeën en ervaringen, echter geen enkele wandeling mag individuen of groepen uitsluiten.

  7. Jane’s Walk draagt bij aan een grotere verbondenheid tussen mensen en creëert op die manier rijke en sterke gemeenschappen. Waar mensen zich thuis voelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun buurt.

  8. Jane’s Walk laat mensen kennismaken met de ideeën van Jane Jacobs, voor velen zijn deze nieuw. Met deze kennis kunnen mensen meer betrokken raken bij het hedendaagse stad-maken.

  9. Lokale financiële steun aan Jane's Walk is toegestaan. Het is niet toegestaan kosten of toegang te rekenen, of een commerciële activiteit te koppelen aan Jane's Walk en de bijbehorende activiteiten. Elke vorm van steun aan Jane's walk moet passen bij de uitgangspunten zoals hier beschreven.

 

comments powered by Disqus