Novo mesto Lead a Walk

Urbani sprehodi kot način dviganja urbane kulture v Novem mestu potekajo že nekaj let. Tokrat pod naslovom "Mestno jedro pred prenovo" kjer bodo predstavniki projektantov in občine na kratko predstavili problematiko in rešitve v zvezi s prenovo mestnega jedra, načrtovane na podlagi prvonagrajene natečajne rešitve. Zanimiv bo tudi vpogled v rezultate arheoloških raziskav na tem območju ter druge informacije in vsebine, ki staro mestno jedro vračajo v uporabo ljudem in kolesarjem ter spodbujajo mestotvorno rabo s trajnostnimi oblikami prometa.

Tomaž Slak

City Organizer

contact

Walks in Novo mesto

Lead a Walk!