Kfar Saba

//Kfar Saba
Kfar Saba 2022-05-19T14:50:00+00:00


מן היער לעיר ᛫ City Organizer

זו השנה השישית מאז החל לקיים “ועד הפעולה למען עמל” את ההליכות בכפר סבא: “ההליכה הראשונה נולדה מתוך הרצון להעלות את המודעות למצבם המתדרדר של קולנוע וגינת “עמל” ומתוך אהבה לעיר ורצון לחשוף בה רבדים נוספים. וכך, הצוות החל במסורת ההליכות.”
“ג’יין ג’ייקובס דיברה על עקרונות מרכזיים בעירוניות המשתלבים ברעיון השימור של ”עמל” כמבנה ציבורי במרכז כפר סבא, מבנה המבטא את עקרון עירוב השימושים בין בילוי ותרבות, מגורים, מסחר, לצד אדריכלות והיסטוריה.”

Upcoming Walks

Explore upcoming walks in Kfar Saba.

Learn more

Get involved in Jane's Walk

Jane's Walks are supported, organized, and led by volunteers around the world. Learn how to get involved in your city!

LEAD A WALK
ADD A CITY
DONATE