Tel Aviv Lead a Walk

הליכות ג'יין היא סדרת סיורים שיתופיים ומקוריים בהדרכת תושבים ובהשראת ג'יין ג'ייקובס. ההליכות מתקיימות זו השנה השישית בתל אביב ובישראל

ההליכות מציעות אפשרויות מבט חדשות על המרחב העירוני ועל חוויות החיים בעיר באמצעות פעולת הליכה משותפת בה מתרחשים שיתוף ידע ודיון פתוח. במהלך הדרך, המשתתפים מוזמנים לקחת חלק בקריאה ביקורתית, מקורית ויצירתית של העיר, להשתעשע במרחב ולהבין אותו קצת אחרת. ולמעשה לספר את סיפורה של העיר כפי שאינו נרשם בספרי ההיסטוריה.

את ההליכות מובילים תושבים, אנשים ונשים שאוהבים את העיר: אדריכלים ופעילים חברתיים, מתכנני ערים ואמנים, אנשי רוח וחוקרים, דתיים וחילונים, צעירים ומבוגרים, יהודים וערבים.

מארגני ההליכות בתל אביב ויפו: יובל שטלריד וימית שמעון- נשמח לכל שאלה. Lets walk about it
 
 
 
 

Yamit shimon and Yuval Shtalrid

מארגן העיר city organizer

contact

הליכות ב Tel Aviv

Lead a Walk!

  

הבלוג העירוני

See more stories