Ljubljana Lead a Walk

Ljubljana se je na svetovni zemljevid trajnostno usmerjenih mest najbolj odločno postavila z nazivom Zelene prestolnice Evrope v letu 2016. Zelena mesta spodbujajo hojo kot najpomembnejšo obliko trajnostne mobilnosti zato, ker prispeva h kakovosti fizičnega in družbenega okolja in ima hkrati tudi pozitivne učinke na gospodarstvo in zdravje. Hodljivost se v Ljubljani nedvomno izboljšuje, predvsem v mestnem središču je izjemno dobra, območje pa se s preureditvijo Slovenske še širi. Velik potencial za izboljšave pa je v območjih izven središča mesta ter v posameznih mobilnostnih praksah, kot so prihodi v šolo in na delo, ki so aktualni v vseh delih mesta. Povečanje deleža poti, opravljenih peš, predvideva tudi Prometna politika Mestne občine Ljubljana. Mestna občina Ljubljana se je poleti 2016 s podpisom mednarodne listine za hojo pridružila mestom, ki podpirajo in spodbujajo hojo kot del vsakodnevne mobilnosti.

 

Urbani sprehodi Jane’s Walk so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje.

 

Marko Peterlin

City Organizer

contact

Walks in Ljubljana

Lead a Walk!